Dades personals

Nom: Stefano
Cognoms: Collico


Categoria: ESTUDIANT
Unitat: Unitat d'estudis de doctorat (DOCTORAT)
Secció: Lab. Geotecnia


Edifici: B0
Despatx: 200
Telèfon: 93 4054295
E-mail: stefano.collico#upc.edu
Pàgina web: stefano.collico@hotmail.it


Darrera modificació 03/05/2019 13:58
Tornar