portalCamins - La intranet de l'Escola de Camins

Application Study for Credits Validation


I hereby grant UPC consent to process the personal data compiled in this form, as described in the following table.

Usage and privacy terms and conditions
Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya
Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins
93 405 41 63 / utg.camins@upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament F01.3 Accés a estudis de Grau. Dades de caràcter identificatiu.
Legitimació Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament.
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.
Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat